Nabídka fotografií – interiérových obrazů:
cena je uvedena jako autorská odměna za celý soubor a neobsahuje cenu za tisk. 

Soubor 1     Kč 3000,-

Soubor 2:     Kč 3000,-

Soubor 3:     Kč 3000,-

Soubor 4:    Kč 1000,-

Soubor 5:     Kč 500,-

error: Content is protected !!