V srpnu 2018 jsem byla hostem Art Point – Gumno společně se skupinou fotografů z Liberecké fotoškoly. Vesnička Sloeshtica patří do oblasti územního celku Demir Hisar v Makedonii.

Art Point Gumno

V rámci jednoho týdne jsme se snažili přiblížit životu ve vesničce a blízkému okolí, a na závěr pobytu byla naším výstupem výstava našich fotografií pro místní komunitu. Inspirací pro nás byla po celou dobu slova básně Petre M. Andreevski „Mohl jsem ti být“, věnovaná kraji Demir Hisar. Bylo nám ctí, že jsme mohli alespoň částečně přispět k úsilí této neziskové organizace vzbudit kladné emoce vztahující se k rodnému místu, krásnému kraji, který se poslední dobou stává opuštěným.

Vesnice se v této oblasti pomalu vylidňují, protože zde lidé nenacházejí obživu. Opuštěné domy se rozpadají a zarůstají divoce okolními rostlinami. Jen málo místních obyvatel je schopno se uživit pěstováním tabáku, sběrem plodin v horách nebo chováním stád ovcí. Zbytek odchází do větších měst. V oblasti neexistuje odpadové hospodářství, lidé mají minimum znalostí o vlivu lidské činnosti na životní prostředí, proto např. sypou odpad do řek, protékající vesnicemi. Je velmi těžké pomalu měnit chování lidí k vlastnímu životnímu prostředí, dokud si neuvědomují dopad konzumní civilizace na přírodu.

Navštívili jsme chátrající kostelíky s nádhernými malbami, které by potřebovaly, aby se o ně někdo restaurátorsky postaral, viděli jsme nadšenou rodinu farmařící se stádem koz, která vyrábí výborné kozí produkty, ale vlastní síly jí jen tak tak stačí na tolik práce, obdivovali jsme místní knihovnu s knihovníkem, který sbírá literaturu z celého světa, i když je jeho knihovna v opuštěné vesnici.  

Reportáž z vernisáže výstavy

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=467066807129929&id=100014798416958

Art Point – Gumno “je nezisková organizace, která se nachází v obci Sloeshtica v jihozápadní části Makedonie. Její aktivity se zaměřují na umění, tradici, kulturu, péči o životní prostředí a místní hospodářský rozvoj oblasti Demir Hisar.
Malá nevládní organizace se má v blízké budoucnosti stát nadací. Zakladatelé a členové asociace jsou nadšenými lidmi, kteří sdílejí stejnou vizi pro blahobyt lidí a přírodu a pro mezikulturní výměnu jako nástroj na podporu umění a kultury a na ochranu domorodých hodnot. Pracuje především v oblasti umění a kultury a biologické rozmanitosti a ochrany životního prostředí.

http://artpoint-gumno.org.mk/?page_id=201